Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԱԴԱԹ, ի (բրբ.) 1. Обычай, адат. Հին ադաթ старый обычай. 2. տե՛ս Սովորություն։
ԱԴԱՄԱԹԶԵՆԻ, նու (բսբ.) Бананник, банан (растение).
ԱԴԱՄԱԹՈՒԶ, թզի Банан (плод).
ԱԴԱՄԱԼՈՒՅՍ, ի (բրբ.) Рассвет, заря.
ԱԴԱՄԱԽՆՁՈՐ, ի (կզմխս.) Адамово яблоко, кадык.
ԱԴԱՄԱՄԵՐԿ, ա. Совершенно голый, в костюме Адама.
ԱԴԱՄԱՄՈՒԹ, մթի (բրբ.) 1. Предрассветная мгла. 2. Кромешная тьма, беспросветная тьма. ◊ Ադամամութը կոխեց наступила темнота, надвинулась кромешная тьма.
ԱԴԱՄԱՆԴ, ի Бриллиант, брильянт.
ԱԴԱՄԱՆԴԱԶԱՐԴ, ա. Бриллиантовый, брильянтовый, украшенный бриллиантом (бриллиантами).
ԱԴԱՄԱՆԴԱԿՈՒՌ, ա. Бриллиантовый, брильянтовый.
ԱԴԱՄԱՆԴԱՇՈՂ ա. Сверкающий, как бриллиант.
ԱԴԱՄԱՆԴԱՓԱՅԼ ա. Сверкающий, как бриллиант.
ԱԴԱՄԱՆԴԵ, ա. Бриллиантовый, брильянтовый.
ԱԴԱՄԱՆԴԵՂԵՆ, ի Бриллиантовые, брильянтовые украшения.
ԱԴԱՄԱՆԴՅԱ, տե՛ս Ադամանդե:
ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐ, ի Администратор.
ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՑԻԱ, տե՛ս Վարչություն:
ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ, ա. Азербайджанский. Ադրբեջանական ժողովուրդ азербайджанский народ.
ԱԴՐԲԵՋԱՆԵՐԵՆ 1. գ. Азербайджанский язык. 2. ա. Азербайджанский (о языке). 3. մ. По-азербайджански, на азербайджанском языке.
ԱԴՐԲԵՋԱՆՈՒՀԻ, հու Азербайджанка.
ԱԴՐԲԵՋԱՆՑԻ, ցու Азербайджанец.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ