Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՁՅՈՒԹ, ի Смола, дёготь. ◊ Հոտավետ ձյութեր пахучие смолы.
ՁՅՈՒԹԱԳՈՐԾԱՆՈՑ, ի Смоловарня, смолокурня, дегтярня.
ՁՅՈՒԹԱԹՈՐՈՒՄ, րման Смолокурение. 
ՁՅՈՒԹԱԽԱՌՆ, ա. С подмешанной смолой.
ՁՅՈՒԹԱՀԱՆՔ, ի Дегтярня.
ՁՅՈՒԹԱՀՈՏ, ա. 1. Смолистый запах. 2. Пахнущий смолой.
ՁՅՈՒԹԱՅԻՆ, ա. Смоляной, дегтярный.
ՁՅՈՒԹԱՅՈՒՂ, ի Дегтярное масло.
ՁՅՈՒԹԱՆՄԱՆ, ա. 1. Подобный смоле, дёгтю. 2. (փխբ.) Прилипчивый, липкий.
ՁՅՈՒԹԱՊԱՏ, ա. Покрытый дёгтем, смолой.
ՁՅՈՒԹԱՊԱՏԵԼ, եցի Покрывать, покрыть дёгтем, смолой.
ՁՅՈՒԹԱՊԱՏՈՒՄ, աման Смоление.
ՁՅՈՒԹԵ, ա. Смоляной, смолевой, дегтярный.
ՁՅՈՒԹԵԼ, եցի Смолить, просмаливать, просмолить.
ՁՅՈՒԹԻՉ, ի Смолильщик.
ՁՅՈՒԹՈՏ, ա. Смолистый, засмолённый.
ՁՅՈՒԹՈՏԵԼ, եցի Смолить, засмолить.
ՁՅՈՒԹՈՏՎԵԼ, վեցի Засмаливаться, засмолиться.
ՁՅՈՒԹՈՒՄ, թման Смоление, осмолка.
ՁՅՈՒՆ, ձյան կամ ձյունի, ձնի 1. գ. Снег. 2. ա. (փխբ.) Белый. ◊ Գլխին ձյուն բերել՝ գալ՝ տալ накликать беду (на кого-л.). Ձյուն է իջել մազերին, Ձյուն է նստել գլխին поседел, постарел. Ձյունի նման հալչել растаять как снег. Ձյունով ընկնել заболеть снежной слепотой.
ՁՅՈՒՆԱԲԵՐ, ա. Снежный.
ՁՅՈՒՆԱԲԼՈՒՐ, բլրի Снежная горка, снежный холм, сугроб.
ՁՅՈՒՆԱԲՈՒՔ, բքի Метель, снежная буря, буран.
ՁՅՈՒՆԱԳԱԳԱԹ, ի Снежная вершина.
ՁՅՈՒՆԱԳՆԴԱԿ տե՛ս Ձնագնդի։ 
ՁՅՈՒՆԱԳՆԴԻԿ տե՛ս Ձնագնդի։
ՁՅՈՒՆԱԳՈՒՅՆ, ա. Снежно-белый, белоснежный, снежный.
ՁՅՈՒՆԱԳՈՒՆԴ, գնդի Снежный ком.
ՁՅՈՒՆԱԴԱՇՏ, ի Снежное поле.
ՁՅՈՒՆԱԶԱՐԴ ա. 1. Снежный, заснеженный, украшенный, покрытый снегом. 2. (փխբ.) Убелённый сединой.
ՁՅՈՒՆԱԹԱԳ, ա. Со снежной вершиной.
ՁՅՈՒՆԱԹԱԹԱԽ, ա. Заснеженный.
ՁՅՈՒՆԱԹԱՂ, ա. Покрытый, занесённый снегом, заснеженный.
ՁՅՈՒՆԱԹՈՒՄԲ, թմրի Сугроб, снежный занос.
ՁՅՈՒՆԱԹՈՒՅՐ, ա. Белоснежный, снежно-белый.
ՁՅՈՒՆԱԼԱՆՋ, ի Снежный склон.
ՁՅՈՒՆԱԼԻՐ ա․Снежный, засыпанный снегом.
ՁՅՈՒՆԱԼԻՑ ա․Снежный, засыпанный снегом.
ՁՅՈՒՆԱԽԱՌՆ, ա. Смешанный, перемешанный со снегом.
ՁՅՈՒՆԱԽԵՂԴ, ա. Задушенный вьюгой, замёрзший в бурю, буран.
ՁՅՈՒՆԱԾԱԾԿ, ա. Покрытый, занесённый снегом, заснеженный.
ՁՅՈՒՆԱԾԱԾԿՈՒՅԹ, ի Снежный покров.
ՁՅՈՒՆԱԾԱՂԻԿ, տե՛ս Ձնծաղիկ։
ՁՅՈՒՆԱԾԻՐ, ա. Застланный снегом.
ՁՅՈՒՆԱԿԱԼ, ի Снегозащитное ограждение, снеговой щит.
ՁՅՈՒՆԱԿԱՏԱՐ, ա. Со снежной вершиной.
ՁՅՈՒՆԱԿԵՐՊ, տե՛ս Ձյունանման։
ՁՅՈՒՆԱԿԻՐ, ա. Покрытый, занесённый снегом.
ՁՅՈՒՆԱԿՈԾԵԼ, եցի Кидать, кидаться (разг.), бросать, забросать снежками, снегом.
ՁՅՈՒՆԱԿՈՒՅՏ, ի Сугроб, снежный занос
ՁՅՈՒՆԱԿՈՒՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Снежная слепота.
ՁՅՈՒՆԱՀԱԼ ի Снеготаяние.
ՁՅՈՒՆԱՀԱԼՔ ի Снеготаяние.
ՁՅՈՒՆԱՀԱՎԱՔ, ա. Снегоуборочный.
ՁՅՈՒՆԱՀԵՂԴ, տե՛ս Ձյունախեղդ։
ՁՅՈՒՆԱՀԵՐ, ա. Седовласый, седоволосый.
ՁՅՈՒՆԱՀՅՈՒՍ 1. Снежная лавина. 2. տե՛ս Ձյունազարդ։
ՁՅՈՒՆԱՀՈՂՄ, Ի Метель, метелица.
ՁՅՈՒՆԱՀՈՐ, ի Снежная яма.
ՁՅՈՒՆԱՃԵՐՄԱԿ, ա. Белоснежный, снежно-белый.
ՁՅՈՒՆԱՄԱՐՄԻՆ, ա. Белотелый.
ՁՅՈՒՆԱՄԱՔՐԻՉ, ի 1. գ. Снегоочиститель. 2. ա. Снегоочистительный.
ՁՅՈՒՆԱՄՐՐԻԿ, ի Снежный буран, пурга.
ՁՅՈՒՆԱՅԻՆ, ա. Снежный.
ՁՅՈՒՆԱՆՄԱՆ, ա. Снежный, подобный снегу, похожий на снег.
ՁՅՈՒՆԱՆՈՒՇ, ի Снегурочка, снегурка, белоснежка.
ՁՅՈՒՆԱՇԱՏ, ա. Многоснежный.
ՁՅՈՒՆԱՇՈՂ, ա. Блестящий, искристый как снег.
ՁՅՈՒՆԱՊԱՇՏՊԱՆ, ա. Снегозащитный.
ՁՅՈՒՆԱՊԱՏ, ա. Снежный, снеговой, заснеженный.
ՁՅՈՒՆԱՊԻՏԱԿ, տե՛ս Ձյունաճերմակ։
ՁՅՈՒՆԱՊՍԱԿ, տե՛ս Ձյունաթագ։
ՁՅՈՒՆԱՋՈՒՐ, ջրի Снеговая, талая вода.
ՁՅՈՒՆԱՌԱՏ, տե՛ս Ջյունաշատ։
ՁՅՈՒՆԱՍԱՌՈՒՅՑ, ի 1. Глыбы снега и льда. 2. Фирн.
ՁՅՈՒՆԱՍՈՒՅԶ, ա. Заснеженный; закрытый, заваленный, занесённый снегом, утонувший в снегу.
ՁՅՈՒՆԱՎԱԶ, ի Снежная крупа.
ՁՅՈՒՆԱՎԱՌ, տե՛ս Ձյունաշող։
ՁՅՈՒՆԱՏԱՐԱԾ, տե՛ս Ձյունապատ,
ՁՅՈՒՆԱՑԵԽ, ի Слякоть, грязь со снегом.
ՁՅՈՒՆԱՑՈԼ, տե՛ս Ձյունաշող։
ՁՅՈՒՆԱՓԱՅԼ, ա. Блестящий как снег, белоснежный.
ՁՅՈՒՆԱՓԱՅԼՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Снежная белизна.
ՁՅՈՒՆԱՓԱՌ, ա. Снежной белизны, белоснежный.
ՁՅՈՒՆԱՓԵՏՈՒՐ, ա. С белоснежными перьями.
ՁՅՈՒՆԱՓՈՇԻ, շու Снежная пыль.
ՁՅՈՒՆԱՓՐՓՈՒՐ, ա. Снежно-белый, белоснежный.
ՁՅՈՒՆԵ, տե՛ս Ձնե։
ՁՅՈՒՆԵԼ, եց Снежить.
ՁՅՈՒՆԵՂԵՆ, ա. Снежный, сделанный, состоящий из снега.
ՁՅՈՒՆԵՐԱՆԳ, տե՛ս Ձյունաթույր։
ՁՅՈՒՆՀԱԼՔ տե՛ս Ձյունահալք։
ՁՅՈՒՆ-ՁՄԵՌ, վա (խսկց.) Снежная, суровая зима.
ՁՅՈՒՆ-ՁՄԵՌՆՈՑ, ի Снежная, суровая зима.
ՁՅՈՒՆՈՏ, ա. 1. Заснеженный. 2. Снежный, снежливый.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ