Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՁՈՂ, ի 1. Рейка. 2. Шест, жердь. 3. Стержень.
ՁՈՂԱԹՌԻՉՔ, տե՛ս Ձողացատկ։
ՁՈՂԱՁՈՒԿ, ձկան (կենդբ.) Треска.
ՁՈՂԱՆ, ի (բբբ.) Шест, которым отрясают плоды с дерева.
ՁՈՂԱՆՇԱՆ, ի Веха, вешка.
ՁՈՂԱՆՇԵԼ եցի Провешивать, вешить.
ՁՈՂԱՊԱՏՆԵՇ ի Частокол․
ՁՈՂԱՊԱՏՎԱՐ ի Частокол․
ՁՈՂԱՑԱՏԿ, ի (սպորտ.) Прыжок с шестом.
ՁՈՂԱՓԱՅՏ, տե՛ս Ցուցափայտ։
ՁՈՂԱՔԱՆՈՆ, ի Рейка.
ՁՈՂԻ, տե՛ս Ձողան։
ՁՈՆ, ի Посвящение.
ՁՈՆԵԼ, եցի 1. Посвящать, посвятить. 2. (կրոն.) Приносить, принести жертву.
ՁՈՆԵՐԳ, ի Хвалебная песня, ода.
ՁՈՆԵՐԳԵԼ, եց Воспевать, воспеть.
ՁՈՆԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Ձոներգ։
ՁՈՆՈՒՄ, նման Посвящение.
ՁՈՆՎԵԼ, վեց Посвятить себя (чему-л.).
ՁՈՐ, ի Ущелье.
ՁՈՐԱԲԵՐԱՆ, ի Вход в ущелье, начало ущелья.
ՁՈՐԱԲՆԱԿ 1. ա. Живущий в ущелье. 2. գ. Житель ущелья.
ՁՈՐԱԳԼՈՒԽ, գլխի из ущелья; место, где кончается ущелье.
ՁՈՐԱԼԱՆՋ, ի Склон ущелья.
ՁՈՐԱԿ, ի Овраг, лог.
ՁՈՐԱՀՈՎԻՏ, վտի Котловина.
ՁՈՐԱՄԵՋ, ի Дно ущелья.
ՁՈՐԱՄՈՒՏ, մտի Вход в ущелье, начало ущелья.
ՁՈՐԱՓ, ի Край оврага, ущелья.
ՁՈՐԵԶՐ, տե՛ս Ձորափ։
ՁՈՐՁ, ի (հնց.) 1. Одежда. 2. Ткань на одежду. 3. Покрывало. 4. Лохмотья, рубище.
ՁՈՐՁԱՀԱՎԱՔ ի (հնց.) Старьёвщик, тряпичник.
ՁՈՐՁԵՂԵՆ, ի (հնց.) Старьё, старая одежда.
ՁՈՐՈՒՂԻ, ղու Дорога через ущелье, по ущелью.
ՁՈՒ, ձվի 1. Яйцо. 2. Яйцеклетка. 3. Семенник (мужской). ◊ Կոլումբոսի ձու колумбово яйцо. Ձվից նոր դուրս եկած зелёный, неопытный, птенец, только что из яйца. Ձվից կտրվել перестать нестись. Ձու ածել՝ դնել нестись. 
ՁՈՒԹ, տե՛ս Ձյութ։
ՁՈՒԼԱԳՈՐԾ, ի Литейщик.
ՁՈՒԼԱԳՈՐԾԱԿԱՆ, ա. Литейный.
ՁՈՒԼԱԳՈՐԾԱՐԱՆ,ի Литейный завод.
ՁՈՒԼԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Литейное дело.
ՁՈՒԼԱԾՈ, ի 1. գ. Литьё. 2. ա. Литой.
ՁՈՒԼԱԿԱՂԱՊԱՐ, ի (մսնգ.) Изложница, льяло.
ՁՈՒԼԱԿԵՐՏ, ա, Литой, отлитый.
ՁՈՒԼԱԿՏՈՐ, ի Слиток. Ոսկու ձուլակտոր слиток золота.
ՁՈՒԼԱՀՈՂ, ի Формовочная земля, песок.
ՁՈՒԼԱՁՈՂ, ի Арматура, которая вставляется в формовочную землю.
ՁՈՒԼԱՄԱՅՐ, մոր (տպգր.) Матрица.
ՁՈՒԼԱՎԱՌԱՐԱՆ, ի Домна, доменная печь.
ՁՈՒԼԱՏԱՌ, ի (տագր.) Литера.
ՁՈՒԼԱՐԱՆ, ի Литейная.
ՁՈՒԼԱՐԱՐ, տե՛ս Ձուլիչ։
ՁՈՒԼԵԼ, եցի 1. Лить, отливать, отлить. 2. Сплавлять, сплавить (о металлах). 3. (փխբ.) Ассимилировать. 4. (փխբ.) Сплачивать, сплотить.
ՁՈՒԼԵՐԿԱՏ, տե՛ս Թուջ։
ՁՈՒԼԻՉ ի Литейщик.
ՁՈՒԼՈՍԿԻ, կու Золото в слитках.
ՁՈՒԼՈՐԴ, ի Литейщик.
ՁՈՒԼՈՒՄ, լման 1. Отливка, литьё. 2. Сплавка, сплавление. 3. Ассимилирование, ассимиляция. 4. Сплачивание.
ՁՈՒԼՎԱԾՔ, ի Литьё, отливка.
ՁՈՒԼՎԵԼ, վեց 1. Отливаться, отлиться. 2. Сплавляться, сплавиться. 3. (փխբ.) Ассимилироваться. 4. (փխբ.) Сплачиваться, сплотиться.
ՁՈՒԿ ձկան և ձկի 1. Рыба. 2. Икроножная мышца, икра (мышца). ◊ Ձուկը գլխից է հոտում рыба с головы гниёт. Ձկան ականջ ракушка.
ՁՈՒՂՊ, տե՛ս Ձկնկիթ։
ՁՈՒՂՊԱԹԱՂԱՆԹ, ի (կենդբ.) Икряная плёнка.
ՁՈՒՂՊԱՎՈՐ, ա. Икряной.
ՁՈՒՅԼ 1. ա. Литой. 2. ա. Слитковый. 3. գ. Слиток.
ՁՈՒՆԱՇԵՐՏ, ի Снежный слой, снежная полоса.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ