Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՂՈՂԱՆՋ, տե՛ս Ղողանջյուն։
ՂՈՂԱՆՋԱՁԱՅՆ, ա. Звенящий.
ՂՈՂԱՆՋԵԼ, եց 1. Звенеть. 2․ Звонить, бить в колокол.
ՂՈՂԱՆՋՅՈՒՆ Звон.
ՂՈՂԱՆՋՈՒՄ, ջման Звон.
ՂՈՂԱՆՋՈՒՆ, ա. Звенящий.
ՂՈՆԱՂ ի (բրբ․) Гость.
ՂՈՉ (բրբ.) 1. գ. Баран. 2. ա․ (փխբ)․ Удалой, храбрый.
ՂՈՉԱՂ, ա. (բրբ.) Удалой, храбрый.
ՂՈՉԱՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (բրբ.) Удальство, храбрость.
ՂՈՒԹԻ (բրբ.) 1 Сундук, сундучок. 2. Гроб.
ՂՈՒԹԻԿ (բրբ) 1 Сундук, сундучок. 2. Гроб.
ՂՈՒԼ, ի (բրբ.) Раб.
ՂՈՒՄԱՇ (բրբ.) 1. գ. Шёлковая материя, шёлк. 2, ա. (փխբ.) Нежный, тонкий.
ՂՈՒՆՂՈՒՆԱԼ, աց (բրբ.) Ворковать, заворковать.
ՂՈՒՆՂՈՒՆՈՑ, ի (բրբ.) Воркование.
ՂՈՒՇ, ղշի (բրբ.) 1. Птица. 2. Голубь.
ՂՈՒՌՈՒՇ (բրբ.) Куруш (мелкая турецкая монета).
ՂՈՒՐԱՆ (կրոն.) Коран.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ