Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՕԳԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Аэродинамика.
ՕԳՆԱԿԱՆ 1. գ. Помощник. 2. ա. Подсобный, вспомогательный.
ՕԳՆԵԼ, եցի 1. Помогать, помочь, оказывать (оказать) помощь, приходить (прийти) на помощь, содействовать, посодействовать, способствовать, поспособствовать. 2. Помочь, оказаться полезным (о лекарстве, совете).
ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Помощь, поддержка, содействие. ◊ Օգնությամբ с помощью, при помощи. Օգնություն կանչել звать на помощь, кричать караул (устар.). Օգնություն հասցնել оказать помощь, Օգնություն սպասել ждать помощи. Օգնության ձեռք մեկնել протянуть руку помощи. Շտապ օգնություն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ՕԳՈՍՏՈՍ1, ի Август. ◊ Օգոստոսի աղվես мешок костей; кожа да кости; худой как щепка; драная кошка (о женщине).
ՕԳՈՍՏՈՍ2, 1. գ. Август (титул римских цезарей). 2. ա. Августейший.
ՕԳՈՍՏՈՍՅԱՆ, ա. Августовский.
ՕԳՈՒՏ, օգտի Польза, выгода. ◊ Օգուտ անել получать прибыль, иметь выгоду. Օգուտ բերել приносить пользу, выгоду (кому, чему). Օգուտ գտնել выгадать, получить выгоду от чего. Օգուտ լինել идти на пользу. Օգուտ սպասել ждать выгоды. Օգուտ ստանալ выгадать, получить выгоду от чего. Օգուտ տալ приносить пользу. Օգտին в пользу кого, чего-либо. Օգուտ քաղել извлечь пользу. Օգուտն ի՞նչ какая польза!
ՕԳՏԱԲԵՐ, ա. Полезный, приносящий пользу.
ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ, եցի Использовать, употреблять, употребить, применять, применить.
ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼԻ, ա. Употребительный.
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ, ծման Использование, употребление, применение.
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼ, վեց Использоваться, употребляться, применяться.
ՕԳՏԱԿԱՐ, 1. ա. Полезный. 2. գ. Полезное ◊ Ինչո՞վ կարող եմ օգտակար լինել чем могу быть полезен! Օգտակար հանածոներ полезные ископаемые.
ՕԳՏԱԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Полезность.
ՕԳՏԱՇԱՀ, ա. Выгодный.
ՕԳՏԱՇԱՏ, ա. Выгодный, очень выгодный.
ՕԳՏԱՇԱՏՈՒԹՅՈՒՆ թյան Выгодность.
ՕԳՏԱՎԵՏ, ա. Полезный.
ՕԳՏԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Полезность.
ՕԳՏԱՏԵՐ, տիրոջ (իրավ.) Пользователь.
ՕԳՏՎԵԼ, վեցի Пользоваться. ◊ Առիթից օգտվել воспользоваться случаем.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ