Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԼՑԱԹԵԼ, ի Штопальная нитка.
ԼՑԱՆՅՈՒԹ, ի 1. Наполнитель: 2. Заливка.
ԼՑԻՉ, ի 1. Набивщик, набивальщик, набойщик. 2. Набойник.
ԼՑՆԵԼ, ցրի 1. Лить, наливать, налить. 2. Наполнить, наполнить, заполнять, заполнить. 3. Сыпать, насыпать, насылать, засыпать, засыпать. Ցորենը լցնել насыпать пшеницу в мешок. 4. Заливать, залить. Ցեմենտով լցնել залить цементом. 5. Набивать, набить, забивать, забить. Տ. Заряжать, зарядить. Հրացանը լցնել зарядить ружьё. 1. Штопать, заштопать. 8. Зарядить электричеством. 9. Наливаться, налиться, поспевать, поспеть. 10. Класть, положить. ◊ Ականջը լցնել, Փորը լցնել և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ԼՑՆՈՎԻ, ա. 1. Наливной. 2. Разливной. 3. Заливной. 4. Набивной. 5. Фаршированный.
ԼՑՈՆ, ի Начинка.
ԼՑՈՆԱԾ, ա. Фаршированный, начинённый.
ԼՑՈՆԵԼ, եցի Фаршировать, начинять, начинить.
ԼՑՈՆՈՒՄ, նման Фаршировка, начинка.
ԼՑՈՒԿ, տե՛ս Լցոն։
ԼՑՈՒՄ, ցման 1. Налив, наливание, наливка- 2. Наполнение. 3. Заполнение. 4. Сыпание, ссыпка, насыпание, насыпка. 5. Заливание, заливка. 6. Набивание, набивка. 7. Зарядка, заряжение. 8. Штопка, штопание.
ԼՑՎԵԼ, վեց 1. Литься, наливаться, налиться. 2. Наполняться, наполниться. 3. Переливаться, перелиться. 4. Заполняться, заполниться. 5. Сыпаться, насыпаться, насыпаться, засыпаться, засыпаться. 6. Заливаться. 7. Набиваться, набиться. 8. Заряжаться, зарядиться. 9. Штопаться. 10. Полнеть, пополнеть. 11. Наливаться, налиться, поспевать, поспеть. 12. (փխբ.) Наполниться тяжёлым чувством. 13. (փխբ.) Наполниться злобой, враждой. 14. Зажить, зарасти (о ране). ◊ Աչքերը լցվել, Սիրտը լցվել և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ